dijous, 21 de febrer de 2013

Informe de la Udl

Un informe de la Universitat de Lleida (Udl) qüestiona la ubicació triada per al Dipòsit de Residus Industrials (Abocador) de Seròs, al considerar que existeixen riscos d'esfondraments del sòl i filtracions.
 
L'informe de la Udl recull així un dels principals arguments del opositors al'abocador, i que ja havia format part de les al·legacions.
 
A tot això cal afegir que la Comissió Provincial d'Urbanisme ha suspès la tramitació del Pla Especial d'Urbanisme, tot esperant una justificació de l'ajuntament on digui que no hi ha cap altre emplaçament possible.