dimecres, 13 de maig de 2009

Comissió informativa i de seguimentMembres de la Plataforma Almatret Net han assistit a la reunió de constitució de la comissió, per part de la Generalitat, el delegat del Govern a Lleida, Miquel Pueyo, la directora general de Qualitat Ambiental, Maria Comellas, el director general d’Energia, Agustí Maure, i els directors dels serveis territorials de Medi Ambient i Habitatge i d’Economia i Finances, Joan Farré i Pere Mir. El Govern d’Aragó ha estat representat per la directora general de Calidad Ambiental i Cambio Climático, Ana Marina Sevilla, i el director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Carlos Ontañón. També hi han participat el president del Consell Comarcal del Segrià, Ricard Pons, i el de la comarca del Baix Cinca, José Evaristo Cabistany, així com els alcaldes d’Almatret, de Seròs i de Mequinensa, Evarist Giralt, Gabriel Pena i Magda Godia, respectivament. L’empresa promotora de la tèrmica, Carbonífera Energía SLU, ha estat representada pel director gerent de l’empresa promotora de la tèrmica, Miguel Godia.

1 comentari: